Thương hiệu hạt điều Lafooco

Lafooco (LAF), thương hiệu hạt điều đang được phân phối vởi PAN Food.

Lafooco (LAF), thương hiệu hạt điều đang được phân phối vởi PAN Food đã được cấp giấy chứng nhận vùng nguyên liệu và quy trình sản xuất điều organic bởi Control Union theo tiêu chuẩn USDA Mỹ và EU organic của Cộng đồng Châu Âu.

Control Union, tổ chức độc lập đánh gía và chứng nhận organic trên toàn thế giới, trực tiếp đánh giá quy trình sản xuất, thiết bị nhà máy, vùng nguyên liệu và lấy mẫu đưa về kiểm nghiệm tại Hà Lan.

Đây là một bước đi quan trọng trong chiến lược nâng tầm giá trị ngành điều Việt Nam trên trường quốc tế được nêu tại hội thảo về ngành điều do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tập đoàn PAN đồng tổ chức tháng 9 năm 2017.


Sắp tới sẽ có nhiểu sản phẩm gía trị gia tăng hạt điều organic của Pan group phục vụ thị trường trong và ngoài nước.

Tin tức khác