HSCB Bánh kem sữa tươi hạt chia

HỒ SƠ CÔNG BỐ BÁNH KEM SỮA TƯƠI HẠT CHIA ...

hscb1


KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM:
 
hscb11


NHÃN CHÍNH BÁNH HẠT CHIA:
 
hscb11

 

Tin tức khác