Vị trí tuyển dụng:

Mô tả công việc:
  Tuyển dụng chuyên viên pháp chế  
 

  Mục đích chung của vị trí này:  

 • - Chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý của Công Ty
  - Đào tạo nội bộ các quy định pháp luật
 

  1.Nhiệm vụ chính:  

  Chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý của Công ty  

 • - Tư vấn pháp lý cho Ban Giám đốc và các bộ phận của Công ty về các vấn đề hợp đồng, các quy định nội bộ và các quy định của pháp luật.
 • - Tham gia đàm phán, rà soát và soạn thảo bất kỳ hợp đồng và các tài liệu khác của Công ty
 • - Tham gia rà soát, áp dụng và hoàn thành tất cả các giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh, giấy chứng nhận để đảm bảo tính hợp pháp các hoạt động kinh doanh.
 • - Kiểm tra tính hợp pháp của giao dịch do Công ty ký với đối tác
 • - Chịu trách nhiệm quản lý và giải quyết tranh chấp pháp lý và kiện tụng của Công ty
 • - Quản lý các rủi ro pháp lý của Công ty
 • - Theo dõi việctuân thủ tất cả các nghĩa vụ và thủ tục nội bộ
 • - Thực hiện các báo cáo công việc
 • - Liên lạc và quản lý các cố vấn pháp lý bên ngoài
 • - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Quản lý.
 •   Đào tạo nội bộ các quy định pháp luật  

  Cung cấp đào tạo nội bộ về các chủ đề pháp luật và quy định để cho doanh nghiệp theo kịp các quy định của nhà nước
 •  
 •   2.Trình độ học vấn và Kinh nghiệm:  
  - Trình độ: Tốt nghiệp Đại Học Luật
  - Hiểu biết về luật an toàn thực phẩm và các quy định khác liên quan đến kinh doanh thực phẩm là một lợi thế
  Có kinh nghiệm làm việc với chính quyền địa phương trong việc xin các giấy phép liên quan đến kinh doanh, bao gồm đăng ký chất lượng sản phẩm, giấy phép kinh doanh
  Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo.

  LIÊN HỆ: MS. PHỤNG - 0976 440 636 - phungntm@thepangroup.vn  
 

Thông tin tuyển dụng

File đính kèm:Chọn 1 fileThay đổiKhông có file nào được chọn×